నక్షత్ర గాయత్రి

జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రకారం ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడా ఏదో ఒక నక్షత్రంలో జన్మించి ఉంటాడు. జన్మించిన నక్షత్రాన్ని జన్మించిన సమయమును బట్టి లెక్క...

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

సగం మనిషి సగం సింహం రూపము కలగలిసిన ఒక అరుదైన అవతారం శ్రీ నృసింహ అవతారం. నరసింహ స్వామి యొక్క రూపం చూడడానికి అతి భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ తన...

॥ తులసీకవచమ్ ॥

అస్య శ్రీతులసీకవచస్తోత్రమన్త్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీతులసీ దేవతా । మమ ఈప్సితకామనాసిద్ధ్యర్థం జపే వినియోగః । తులసీ...

సంకష్టనాశన గణపతి స్తోత్రం

మనం ఏ పనైనా మొదలు పెట్టడానికి ముందు మొదటి పూజ విఘ్నేశ్వరునికి చేస్తాము ఎందుకంటే మనం చేసే ఏ పనైనా అవిఘ్నంగా కొనసాగాలని ఆయనకు పూజ చేసి మనం...

శ్రీ వెంకటేశ్వర ద్వాదశ నామ స్త్రోత్రము

శ్రీ వెంకటేశ్వర ద్వాదశ నామ స్త్రోత్రము మహా మహిమాన్వితమైనది. దీనిని ఎవరైతే త్రిసంధ్యలలో పఠిస్తారో వారి పాపాలు తొలిగి విష్ణుపదం చేరుతారని...

తిరుమల శ్రీవారి ఒరిజినల్ వీడియో

కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆయన కొలువైన టువంటి తిరుమల పరమ పావనమైనది. మనకందరికీ ముక్తిని ప్రసాదించేది. తిరుమల శ్రీవారి...